Hukuk Partner - Özellikler

hp-standard

Hukuk Partner Standard, Hukuk Partner'in küçük ölçekli hukuk ofisleri için optimize edilmiş versiyonudur. Başlıca özellikleri şunlardır:

 

Yasal Takip 

Hukuk Partner ile tüm yasal takip türlerini kendilerine has özellikleri ve süreçleriyle takip edebilirsiniz. Haciz, rehnin paraya çevrilmesi, iflas yoluyla yapılan takiplerde uygulanan haciz, kıymet takdiri, satış, dava, tebligat, protokol, tahsilat, masraf, müvekkile ödeme vb. süreçleri yönetebilirsiniz. Hukuk Partner dosyalar üzerinde yaptığınız işlemler sırasında ileriye yönelik olarak takip edecek süreci anlar ve ajandanıza o süreç ile ilgili not düşer. Örneğin herhangi bir taşınır veya taşınmaz ile ilgili kıymet takdiri yapılmadığını ve bunu yapmanın son gününü sizin için ajandaya yazar. O güne yaklaşıldı ve siz hala bu işlemi yapmadıysanız acil işlere aktarır. Bu özellik diğer iş süreçlerinde de benzer şekilde geçerlidir. Böylece tebligat, duruşma, taahhüt, satış vb. süreçlerin yönetimini de size kolaylıkla yaptırdığı gibi aynı anda ajandanızı da yapılanlar ile uyumlu olarak günceller.

 

İdari Takip 

Başta bankalar olmak üzere bazı kurumlar yasal takibi başlatmadan önce alacaklarını tahsile yönelik süreçler başlatırlar. Çoğunlukla kurum tarafından yönetilen bu süreçler artık hukuk bürolarına devredilmekte ve yasal takibe başlamadan önce bu süreçleri işletmeleri istenmektedir. Hukuk Partner ile kredi kartı, fatura vb. alacaklardan doğan borçlar için borçlu ilişkisi ağırlıklı süreçleri yönetebileceğiniz gibi; kurumsal kredilerinden doğan borçlar için borçluya ait teminatları bu teminatlar üzerinde 3. şahısların sahip olduğu hakları, borçluya ait gayri nakdi riskleri vb. takip edebilirsiniz.

 

Dava Yönetimi 

Dava dosyalarınızla ilgili olarak müvekkiliniz ile yaptığınız ön görüşmelerden başlayıp, davaların açılması ve sonuçlandırılması arasında ve sonrasında yaşanan tüm süreçleri Hukuk Partner ile yönetebilirsiniz. Duruşma günleri, ara kararlar, temyiz ve karar düzeltme süreçlerini izleyebilir; her türlü dava dilekçesini büronuza uygun genel şablonlar olarak hazırlayıp kullanabilir; davaları birleştirebilir veya ayırabilirsiniz. Dosya üzerinde yapılan işlemler ajandanıza uyarı kayıtları olarak aktarılır ve ilgili işlem yapılana kadar takip edilir.

 

Ajanda ve Görev Yönetimi 

Dosyalarınızla ilgili faaliyetlerden doğan ve takip edilmesi gereken olaylar siz daha giriş yaparken ajandanıza aktarılır. Otomatik uyarı kayıtlarına ek olarak, görev yönetimi modülü ile personel arasında görev atamaları yapılabilir ve bu görevlerin sonuçlarını takip edebilirsiniz. Ajanda ve görev düzenleyici sayesinde ofis içi iletişimini sağlamış, yapılan ve yapılacak işleri de kayıt altına almış olursunuz.

 

 

Doküman Yönetimi

İcra, dava ve diğer hukuki faaliyetleriniz sırasında sizin hazırladığınız veya size gelen evrakları ilgili dosyalara ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tüm dosyalarınızın elektronik ortamda saklanması mümkün olacaktır.

  

 

Güvenlik

Detaylı yetkilendirme seviyesi sayesinde kullanıcıları sınırlandırabilirsiniz. Kullanıcılar farklı klasörlerde farklı yetkilere sahip olabilir. Yapılan her işlemin geri planda izi tutulur. Bu sayede hiçbir veri kaybolmaz, veriler üzerinde kimin ne işlem yaptığı kolaylıkla izlenebilir. Hukuk Partner menüsünü kullanıcının yetkisine göre yeniden düzenler. Böylece kullanıcı -yetkili olmadığı menü satırları karşısına gelmeyeceği için- sadece kendisi ile ilgili menüleri görür ve daha efektif kullanır.

 

Esneklik

Büronuzda ihtiyaçlar zaman içerisinde değişebilir veya iş yapma modelinizde geliştirmeler yapabilirsiniz. Bu durum yazılı metinlerinizde değişiklik yaparak yeni süreçler oluşturmayı ve uyarı mekanizmaları tetiklemeyi gerektirebilir. Hukuk Partner bunları başarabilecek bir alt yapıda hazırlanmıştır.

 

hp-plus

Hukuk Partner Plus, Standard versiyonunun özelliklerine ek olarak Finans Yönetimi ve Çağrı Merkezi modüllerini içerir.

 

Finans Yönetimi

İcra, dava veya diğer mesleki faaliyetlerin sürdürülmesi sırasında oluşan her türlü parasal hareketi takip edebilir ve bu hareketlerden doğan hesap mutabakatlarını hem müvekkilleriniz hem de personel hesaplarınız bazında kolayca yapabilirsiniz. Dosyalarınızla ilgili olarak yapılan her türlü parasal işlem mutlaka bir onay mekanizmasından geçer. Ancak onaylanmış kayıtlar kesin hesaplara aktarılabilir. Böylece bu işlemler sırasında yapılabilecek hatalar ve istismarlar yok edilip paranın tam kontrolü sağlanmış olur. Ayrıca büronuzun genel yönetim giderlerini, ortakların hesaplarını vb. işleyerek faaliyet dışı giderlerinizin kontrolünü de kolayca sağlayabilirsiniz.

 

call-centerÇağrı Merkezi

Hukuk birimlerinin borçlu tahsilatını sağlamak amacıyla oluşturdukları çağrı merkezlerine ilişkin geliştirilmiş bir modüldür. Her bir çağrı merkezi personelinin günlük olarak yapacağı aramalar otomatik olarak hazırlanır ve personelin ekranına düşer. Arama görüşme işlemi bu görev listesine uygun olarak yapılır. Görüşmeler sonucu alınan tahsilat sözleri ilgili dosyaya protokol olarak kaydedilir. Q-Biz ile hazırlanan performans raporları ile çağrı merkezi personelinin performansı ve varsa hakkettiği primler de hesaplanabilir. Çağrı merkezi modülü kullanılan santral sistemine göre revize edilir ve müşteri bazında yeniden yapılandırılır.

 

hp-enterprise

Hukuk Partner Enterprise, hukuk işlerini kendi hukuk birimleriyle birlikte sözleşmeli çalışan hukuk bürolarına dağıtarak takip eden kurumlar ile birden fazla hukuk bürosu ile ortak çalışmalar yapan büyük hukuk büroları için geliştirilmiştir. Standard ve Plus versiyonundaki tüm özelliklere ek olarak, Enterprise versiyonun size sunduğu özellikler şunlardır;

 

buro-yonetimiSözleşmeli Büro Yönetimi

Bu Modül ile dosyaların sözleşmeli hukuk bürolarına dağıtımı sağlanır. Hukuk bürolarına dağıtılan dosyalara ilişkin, aktivite ve performanslar anlık olarak takip edilir. Büroların yapmış oldukları avans, masraf ve tahsilat gibi parasal işlemlerin entegrasyonu sağlanır. Q-Biz İş zekası yardımıyla sözleşmeli hukuk bürolarına atanmış dosyaların durumu hakkında tek bir ekran üzerinden analiz yapabilir buna göre yeni kararlar alınabilir.

 

Tevzi

Dosyalar belirlenen kurallara göre sözleşmeli hukuk bürolarına atanabilmektedir. Atanan bu dosyalarla ilgili olarak bürolar otomatik mail gönderimi ile bilgilendirilir. Hukuk büroları aynı sistem üzerinde atanan bu dosyalarla ilgili gerekli işlemleri yapar. Bu dosyaların hukuk bürosu tarafından hangi aşamaya getirildiği, merkez tarafından rahatlıkla takip edilir. Atanan dosyalar gerekli durumlarda ilgili bürodan alınıp başka bir sözleşmeli hukuk bürosuna devredilebilir.

 

Masraf Entegrasyonu

Sözleşmeli hukuk bürosu tarafından yürütülen operasyonlar sırasında yapılan masraflar, bürolar tarafından Hukuk Partner'e işlenir ve masraf belgesi ilgili kayda eklenir. Bu veriler kurumdaki ilgili kontrol personeli için hazırlanmış bir onay modülü vasıtasıyla kontrolden geçirilir. Onaylanan kayıtlar, muhasebeleştirme işlemine tabii tutulur. Bu işlem sırasında oluşan veriler, kurum tarafında kullanılmakta olan muhasebe yazılımına otomatik olarak aktarılır. Entegrasyon prosedürü, ilgili muhasebe yazılımı üzerinde uzman olan kişilerle birlikte çalışılarak hazırlanır.

 

Tahsilat Entegrasyonu

Tahsilat işlemleri, borçlunun doğrudan kurum hesabına para yatırması, borçlunun icra dosyasına para yatırması, borçlunun hukuk bürosuna elden ödeme yapması, haczedilen şeylerin satılmasından vb. gibi birkaç farklı şekilde gerçekleşebilir. Bu tahsilatlardan her biri için farklı entegrasyon prosedürleri hazırlanır. Bazı kayıtları Hukuk Partner'den ilgili kurum muhasebe yazılımına, bazı kayıtları ise ilgili muhasebe yazılımından Hukuk Partner'e aktaracak entegrasyon prosedürleri hazırlanır.

 

Performans Yönetimi

Enterprise sürümü ile birlikte Q-Biz İş Zekası yazılımı da verilmektedir. Bu yazılım sayesinde hem sözleşmeli büroların hem de kurumun performansı ölçülüp yönetilebilir. Performans ölçmede herhangi bir konu sınırı bulunmamaktadır. Büroların performanslarını sadece yaptıkları tahsilata göre değerlendirmek yeterli olmamaktadır. Çünkü büroların yaptıkları operasyonlar ile gerçekleşen tahsilat ilişkisini çözmek ve ölçümlemek gerekmektedir. Q-Biz İş Zekası içinde barındırdığı güçlü analiz ve karşılaştırma yapma özellikleri sayesinde bu ilişkileri çözebilmenize yardımcı olur. Bu sayede farklı büroların farklı çalışma biçimleri geliştirmesi yerine yapılan analizlerden çıkan sonuçların sözleşmeli bürolar ile paylaşılması ve toplam performansın arttırılması sağlanır.

 

Parça İş Modülü

Sözleşmeli hukuk bürolarına parça başı iş verilmesini, bu işlerin aşamalarının izlenebilmesini ve ücretlendirilmesini sağlayan modüldür. Merkez büro, kendisine bağlı sözleşmeli hukuk büroları için sadece belli bir süreci ya da belli bir işi kapsayan görevler tanımlar ve atadığı bu görevleri sonuçlanıncaya kadar takip eder. Kendisine Parça İş atanmış sözleşmeli hukuk büroları kendi içinde görevleri ilgili personellerine atamasını yapar ve bu işleri kendi içinde sonuçlanıncaya kadar takip eder.