Bilgi değerlidir!

Q-Biz İş Zekası ile şirketinizin
anlık bilgisine sahip olun,
veri yığınları içinde boğulmayın.

Q-Biz İş Zekası ile
veri yığınlarını
bilgiye dönüştürün.

Elde ettiğiniz raporları doğru
stratejiler belirlemek için kullanın.

uzaktan bağlantı güvenliği

erişim derecelendirme

kullanıcı yetkilendirme

eylem sınırlama

orijinal versiyonu koruma

rapor/satır/sütun sınırlama

Q-Biz ile
maksimum
bilgi güvenliği!

ENTERPRISE

Gelişmiş Performans Yönetim Modülü
ile hedefler doğrultusunda yönetim.

Q-Biz İş Zekası
Tüm veri tabanı yönetim sistemleri ile tam uyumlu çalışan Q-Biz İş Zekası, işletmelere içinde bulundukları anın analizini yapabilme, geçmişi yorumlama ve geleceği planlama yeteneğini kazandırıyor. Q-Biz İş Zekası ile elde edilen sonuçlar, bir bakışta gözden kaçma olasılığı yüksek verilere neredeyse büyüteç tutulmasıyla farklı analizlere ve yepyeni yorumlara olanak sağlıyor.


Kolay Kurulum ve Yönetim

Birkaç dakikada kolayca kurulur ve uyarlamaya hazır hale gelir. Ekstra hiçbir servisin kurulumuna ihtiyaç duymaz. Böylece bu servislerde meydana gelebilen hatalardan etkilenmez. Kolay, sorunsuz ve dolayısıyla maliyetsiz bir yazılım yönetimi sağlar.

Hızlı Adaptasyon

İşletmenizde kullandığınız yazılımlara kısa sürede adapte olur. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan pek çok yazılım Q-Biz tarafından tanınmaktadır.

Dinamik Görüntüleme

Tek bir rapor ile elde edilen verileri -detaylı, gruplanmış, filtrelenmiş, özetlenmiş vb.- çeşitli şekillerde ve liste, pivot, grafik, dashboard formatında sunabilme.

Yalın Tasarım

Rapor tasarlarken, hazırlarken ve sunarken farklı yazılımlar kullanmadan çeşitli servisler çalıştırmadan tüm işlemler tek bir arayüzde yapılır.

 

Hızlı Uyarlama

Q-Biz İş Zekası yapılandırmasını veritabanı tanımlarına bakarak değil işletmenin organizasyonunu inceleyerek kurar. Sistem verilerin bulunduğu server/lar, bu server/lar üzerinde çalışan uygulamalar, bu uygulamalarda takip edilen firmalar ve ticari dönemler şeklinde yapılandırılır. Veritabanı bağlantıları ise bu yapılandırma üzerinden -arka planda- kurulur. İşletmenin fiili yapısına uygun olarak kurulan bu model sayesinde yapılan uyarlama son derece hızlı yürür. Yıllardır hayal ettiğiniz raporlar analizler kurulumun ardından birkaç gün içinde ekranınıza yansımaya başlar.

 

Performans

Q-Biz İş Zekası’nın güçlü sorgu hazırlama yeteneği HayadaSoft Portal’ın çok kanallı sorgu çalıştırma özelliğiyle birleştiği için uzak bağlantıda da lokal bağlantı performansı oluşur.

 

Güçlü Sorgulama

Son derece karışık ve iç içe ilişkilerden oluşan tablolardaki verilerin dahi istenilen düzende çekilip raporlanabilmesini sağlayan ilişki tanımlama ve alt-sorgu oluşturma mekanizmaları sayesinde en zor raporları kolayca hazırlayabilme.

Rapor Arşivi

Çalıştırılan bir raporun o anki sonucu çeşitli nedenlerden dolayı arşivlenerek kayıt altına alınıp gerektiğinde arşivdeki hali izlenebilir. Ayrıca çok uzun çalışma zamanına neden olan raporların sonuçları da arşivlenerek gerektiğinde rapor sonucuna beklenmeden ulaşılabilir.


Q-Biz İş Zekası Enterprise

Q-Biz Enterprise, Standard versiyonundaki özelliklere ek olarak performans yönetimi modülünü içerir. Bu modül ile bütçe, kurumsal karne (balanced score card), stratejik planlama çalışmaları yapabilirsiniz. Gün geçtikçe artan rekabetin zorladığı firmalar için “hedefler doğrultusunda yönetim” hayati bir önem taşıyor. Performans Yönetimi modülü ile önce firmanızın geneline ya da çeşitli faaliyetlerine ait performansları ölçme sonra yeni hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşmadaki başarıyı tekrar ölçme imkanına sahip olursunuz.

Birden fazla firmanın yönetildiği kurumlarda firmalara ait veri tabanı sunucuları firmaların ortak kullandığı merkez sunucularda bulunmayabilir. Q-Biz İş Zekası Enterprise versiyonu, bir kurumun her bir firmasının çeşitli nedenlerden dolayı kendi sunucusunu barındırmak zorunda olduğu bu türdeki yapılanmaları yönetebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Maksimum Bilgi Güvenliği

Kullanıcılar sadece yetkili oldukları raporları çalıştırabilirler. Ayrıca rapordaki verilerin yazdırılması veya Excel vb. ortamlara aktarılması engellenebilir. Böylece firmaya ait bilgilerin firma dışına çıkması önlenir. Ek olarak; tablo, kolon, satır bazında verilen yetkilerle her bir kullanıcı/grup kolaylıkla sınırlandırılabilir. Belirli bir bilgiyi görmesi engellenmiş bir kullanıcı bu verinin yer aldığı raporu almak isterse, bu saha raporda karşısına gelmeyecektir.

İnternet-Uzak Bağlantı Güvenliği

Uzak bağlantı, socket programlama kullanılarak hazırlanan HayadaSoft Portal ile yapıldığı için işletme bilgilerine uzaktan erişmek eksiksiz bir güvenlik içerisinde gerçekleştirilir.